LIDMAATSCHAP 2015

Lees ook bericht knmv 2015 en voorwaarden lidmaatschap MC de Peelrijders
Aanvraag districtlicentie 2015
Aanvraag lidmaatschap MC de Peelrijders en Huisregels 2015
vergeet niet een pasfoto mee te brengen voor de districtlicentie 2015

Bericht KNMV 2015

Helaas is ook het sportseizoen 2014 overschaduwd door enkele tragische ongevallen waarbij niet alleen sporters waren betrokken.
Daarnaast vallen enkele grote schades uit het verleden nog hoger uit dan voorzien. De recente tragiek in Haaksbergen maakt dat verzekeraars zeer kritisch kijken naar het risico van onze mooie sport.
Om deze redenen zijn we opnieuw geconfronteerd met een forse premiestijging van € 203.000,= per jaar.
We ontkomen er helaas niet aan om een deel hiervan door te berekenen via een verhoging van de districtslicenties met € 5,=. De verkoopprijs wordt dus € 75,=.

De clubvergoeding van € 10,= per districtslicentie blijft ongewijzigd van kracht.

===========================================================================================
Lidmaatschap MC de Peelrijders

Leden van MC de Peelrijders worden geacht actief deel te nemen aan de activiteiten die door de
vereniging worden georganiseerd.

Dit wil zeggen dat ieder lid per jaar minimaal 2 werkdagen of 1 volledige wedstrijddag moet meehelpen
met de door MC de Peelrijders georganiseerde werkdagen of wedstrijden.

Voldoet men hier niet volledig of gedeeltelijk aan dan betaal je het daaropvolgende jaar
Euro 100,00 of Euro 50,00 extra als boete.
Dit kun je het betreffende jaar terugverdienen door minimaal 2 werkdagen of 1 volledige wedstrijddag
actief te helpen.

Doe je dit niet dan krijg je de extra (boete) betaling niet terug, en kun je het
daaropvolgende jaar geen lid meer worden van MC de Peelrijders.

=====================================================================================

Lidmaatschap 2015 : 60,00 euro
Steunende leden 2015 : 20,00 euro
Districtlicentie KNMV 2015 : 75,00 euro hierop moet een recente pasfoto.

1 gewerkte werkdag of 1/2 wedstrijddag boete 50,00 euro
geen gewerkte werkdagen of wedstrijddag boete 100,00 euro